Nejlepší sladěné oblečení
Vyrobeno v Česku
Doprava zdarma od 1 999 Kč
POSLEDNÍ SEZONNÍ VÝPRODEJ - SLEVY AŽ 70 %! AKCE PLATÍ DO 31. 01.2020. DOPRAVA ZDARMA NAD 1500 KČ.

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR

 1. Základní ustanovení
  • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je

Zlatka s.r.o.

IČO: 08661006

Sídlo: Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10

email: order@familydress.eu

telefon: +420 608 234 616

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
  • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
   • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  • Účelem zpracování osobních údajů je
   • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 1. Doba uchovávání osobních údajů
  • Správce uchovává osobní údaje:
   • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
   • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.
  • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 2. Zpracovatelé osobních údajů správce
  • Příjemci osobních údajů jsou osoby:
   • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
   • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
   • zajišťující marketingové služby,
   • zajišťující dopravu zásilek (Česká pošta, Zásilkovna),
   • zajišťující účetnictví;

A dále:

 • Google LLC, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké – anonymní statistika přístupů Google Analytics a služba reCaptcha.
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 1. Zabezpečení dat
  • Data zákazníka jsou uložena na serverech společnosti 1&1 Internet Inc., přičemž správce prohlašuje- že dodržuje nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření pro zajištění bezpečného uložení těchto dat.
 2. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR má zákazník:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále má zákazník právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, hesla, antivirový program a zálohy.
  • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 2. Závěrečná ustanovení
  • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře zákazník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
  • S těmito podmínkami zákazník souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
  • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.